Showing all 5 results

70,000,000
 • 175m2
 • 5 PN
 • 6 WC
KĐT Thành Phố Giao Lưu
10,000,000
 • 73 M2
 • 2 PN
 • 2 WC
Chung Cư An Bình City
19,500,000
 • 89m2
 • 2 PN
 • 2 WC
Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
23,000,000
 • 74m²
 • 2 PN
 • 2 WC
Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
23,000,000
 • 56m2
 • 1 PN
 • 1 WC
Quận 3, Hồ Chí Minh