Showing 1–12 of 26 results

25,000,000,000
 • 165
 • 5 PN
 • 6 WC
KĐT Thành Phố Giao Lưu
19,660,000,000
 • 240
 • 6 PN
 • 7 WC
Khu B
27,000,000,000
 • 170 m2
 • 5 PN
 • 6 WC
KĐT Thành Phố Giao Lưu
17,920,000,000
 • 320m2
 • 6 PN
 • 5 WC
Khu D Geleximco Lê Trọng Tấn
8,600,000,000
 • 120m2
 • 4 PN
 • 5 WC
Khu C53
12,300,000,000
 • 120
 • 5 PN
 • 6 WC
Khu A38
7,500,000,000
 • 120m2
 • 5 PN
 • 6 WC
Khu D14
5,800,000,000
 • 54m2
 • 5 PN
 • 6 WC
Khu C57
5,500,000,000
 • 60m2
 • 4 PN
 • 5 WC
Khu B Geleximco Lê Trọng Tấn
5,500,000,000
 • 90m2
 • 5 PN
 • 5 WC
Khu B Geleximco Lê Trọng Tấn
12,750,000,000
 • 150m2
 • 6 PN
 • 5 WC
Khu C Geleximco Lê Trọng Tấn
23,500,000,000
 • 160m2
 • 6 PN
 • 5 WC
Khu A Geleximco Lê Trọng Tấn