Showing 13–24 of 26 results

70,000,000
 • 175m2
 • 5 PN
 • 6 WC
KĐT Thành Phố Giao Lưu
26,800,000,000
 • 130m2
 • 6 PN
 • 4 WC
KĐT Thành Phố Giao Lưu
3,200,000,000
 • 89m2
 • 3 PN
 • 2 WC
Chung cư An Bình City
10,000,000
 • 73 M2
 • 2 PN
 • 2 WC
Chung Cư An Bình City
25,000,000,000
 • 171m2
 • 5 PN
 • 6 WC
KĐT Thành Phố Giao Lưu
19,500,000
 • 89m2
 • 2 PN
 • 2 WC
Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
23,000,000
 • 74m²
 • 2 PN
 • 2 WC
Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
23,000,000
 • 56m2
 • 1 PN
 • 1 WC
Quận 3, Hồ Chí Minh
3,100,000,000
 • 49.1m²
 • 1 PN
 • 1 WC
Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
10,500,000,000
 • 81.6m²
 • 3 PN
 • 2 WC
Quận 1, Hồ Chí Minh
10,000,000,000
 • 121.7m²
 • 3 PN
 • 2 WC
Quận 1, Hồ Chí Minh
2,700,000,000
 • 96.72m²
 • 3 PN
 • 2 WC
Quận 7, Hồ Chí Minh